Mẫu NT01. Thiết kế bố trí nội thất đồ thờ Nhà thờ 8 mái cđt a Khuê ở Bỉm Sơn Thanh Hóa